Architectenbureau Martin Stuurman

Wij zijn een gepassioneerd en professioneel architectenbureau. Als zelfstandig bureau bestaan wij sinds 1993, wij kunnen echter bogen op een ruime werkervaring opgedaan gedurende de laatste 30 jaar in alle facetten van het bouwproces, zowel in de voorbereiding en planvorming, als in de uitvoering. Het bouwproces wordt steeds complexer met talrijke specialismen, waarin elke specialist zijn onvervangbare bijdrage levert. De architect is geen specialist, hij coördineert alle specialismen namens de opdrachtgever. Hij brengt alle zaken samen en integreert, en het is zijn creatieve verdienste dat het geheel meer wordt dan de som der delen. Hij is de vertrouwenspersoon. Om als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever te kunnen optreden, heeft de architect echter wel kennis nodig van al deze specialismen binnen het totale bouwproces.

Als bureau streven wij geen verdere specifieke specialisatie na. Elk onderdeel van de gebouwde omgeving heeft zijn eigen interessante en creatieve oplossingen. Een groot deel van deze oplossingen kunnen echter ook worden ingezet in de overige deelgebieden van de gebouwde omgeving. Wij willen ons hier bewust niet voor afsluiten. Onze planvormingen worden gekenmerkt door een nuchtere en zakelijke aanpak, waarbij wij de gebruiker centraal stellen in het creatief zoeken naar oplossingen voor een ruimtelijk probleem. Ieder planconcept moet een meerwaarde geven aan de huisvesting van de toekomstige gebruiker, of dat nu een onderneming of een bewoner betreft. Wij streven naar een optimale verhouding tussen bruikbaarheid, maakbaarheid en schoonheid, zonder aan één der onderdelen een voorkeur te geven. Onze langdurige ervaring met een gedegen bouwkundige achtergrond stelt ons in staat om het gehele traject van een bouwproces, van ontwerp tot en met oplevering, "vorm te geven". De beheersing van alle bouwkundige disciplines binnen dit bouwproces (die van oorsprong bij de vertrouwenspersoon en architect thuishoorden), staat garant voor een continue kwaliteitsbewaking. Het behoeft geen extra betoog dat dit kostenbesparend werkt.

De compacte organisatie van ons bureau staat borg voor een hoge flexibiliteit en korte communicatielijnen. Voor projecten die, ten gevolge van tijdelijke hoge werkdruk, onze mankracht (niet onze know how) te boven gaan kunnen wij terugvallen op meerjarige relaties met bedrijven, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. Dit is een garantie voor onze opdrachtgever ten aanzien van de continuïteit van het project en de werkzaamheden.

Uit de hierna volgende korte projectpresentaties zal blijken dat wij op meerdere deelgebieden werkzaam zijn. Of dat nu op het gebied van de verbouwen of nieuw bouwen is, de woningbouw of de bedrijfshuisvesting. Het uitgangspunt blijft: "De gebruiker staat centraal".